Consulting Center

Publications

Features of formation of value of property rights to well-known marks for goods and services

Єременко А.В. // Збірник наукових праць учених та аспірантів «Економічний вісник університету». - ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди», 2013.У статті досліджено особливості формування вартості майнових прав на добре відомі знаки для товарів і послуг, а також приведені основні показники, що визначають вартість об’єктів інтелектуальної власності. Об’єкт дослідження:

Intellectual capital as the main dominant of intangible assets

Єременко А.В. // Збірник наукових праць №7-8 (146-147) «Формування ринкових відносин в Україні». - К.: Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 2013.У статті досліджено поняття «інтелектуальний капітал» як основна домінантна нематеріальних активів, а також проведений всебічний аналіз  цього поняття.  Ключові слова: інтелектуальний капітал, нематеріальні активи

The role of intangible assets as a factor in creating competitive advantage

Єременко А.В. // Збірник наукових праць №9 (148) «Формування ринкових відносин в Україні». - К.: Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 2013.У статті досліджено роль нематеріальних активів (НМА) підприємства як фактор створення конкурентних переваг. Ключові слова: нематеріальні активи (НМА), інтелектуальна власність, інтелектуальний капітал, інновації, конкурентні

The impact of intangible assets on the value of the enterprise (business)

Єременко А.В. // Збірник наукових праць учених та аспірантів «Економічний вісник університету» (Випуск 20/1). - ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди», 2013.У статті досліджено роль та вплив нематеріальних активів на вартість підприємства (бізнесу), а також існуючі проблеми визначення вартості  підприємства при взаємодії як балансових, так і позабалансових

The increasing role of innovation and modern enterprise intangible assets as a priority of its development

Єременко А.В. // Збірник наукових праць №3 (142) «Формування ринкових відносин в Україні». - К.: Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 2013.У статті досліджено роль інновацій та нематеріальних активів сучасних підприємств. Показано темпи зростання глобальних подач заявок на об’єкти інтелектуальної власності. Приведено індекс