Центр Консалтингу

Оцінка бізнесу

Одним із найважливіших напрямків роботи Центра Консалтингу є оцінка бізнесу, що працює в будь-яких сферах та галузях економіки. Оцінка бізнесу допомагає підвищити ефективність управління, прозорість бізнесу, інвестиційну привабливість; оптимізувати оподаткування, отримати кредит. Зміцнення довіри інвесторів має ключове значення для багатьох компаній, особливо у сучасних умовах, коли вітчизняні компанії все більше прагнуть інтеграції на міжнародні ринки та переходу до міжнародних стандартів фінансової звітності.

Оцінка бізнесу необхідна при:

  • купівлі або продажу компанії
  • реструктуризації (реорганізації) компанії
  • ліквідації або банкрутства підприємства
  • злиття або поглинання компаній
  • отриманні кредиту
  • здійсненні страхових операцій
  • залученні інвестицій
  • акціонуванні (розподілі паїв)
  • внесенні змін до статутного капіталу

В залежності від характеру підприємства мету оцінки бізнесу можна представити наступним чином.

 
Суб’єкт оцінки Мета оцінки
Підприємство як юридична особа Забезпечення економічної безпеки
Розробка планів розвитку підприємства
Випуск акцій
Оцінка ефективності менеджменту
Власник Вибір варіанту розпорядження власністю
Складення об’єднувальних та розділових балансів при реструктуризації
Обґрунтування ціни купівлі-продажу підприємства або його частки
Встановлення розміру виручки при впорядкованій ліквідації підприємства
Кредитні установи Перевірка фінансової дієздатності позичальника
Визначення розміру позики, виданої під заставу
Страхові компанії Визначення розміру страхового внеску
Визначення суми страхових виплат
Інвестори Перевірка економічної доцільності інвестиційних вкладень
Визначення максимально допустимої ціни купівлі підприємства з метою включення його до інвестиційного проекту
Державні органи Підготовка підприємства до приватизації (розробка та реалізація комплексу заходів)
Визначення виручки від примусової ліквідації через процедуру банкрутства
Оцінка для судових цілей

В процесі проведення оцінки бізнесу спеціалісти Центра Консалтингу оцінять вартість усіх активів вашої компанії, в тому числі нерухомості, земельних ділянок, машин та устаткування, транспортних засобів, складських запасів, а також фінансових вкладень та нематеріальних активів. Окрім цього, ми проведемо оцінку ефективності роботи компанії в цілому, аналіз фінансових потоків та прибутків, перспективність подальшого розвитку та конкурентоспроможність бізнесу.

Наша компанія готова надати вам повний комплекс послуг з оцінки бізнесу, що дозволить вам визначити ринкову вартість підприємства та всього майна у відповідності з вітчизняними та міжнародними стандартами.