Центр Консалтингу

Стягнення заборгованості

Проблема стягнення заборгованості вже стала звичною у соціальній та юридичній сфері, і, судячи з нестабільного економічного стану в економіці, питання стягнення боргів з плином часу буде тільки збільшуватися і ставати все більш актуальним і насущним. Рішенням проблеми стягнення заборгованості є звернення до професійних організацій по супроводженню процесу стягнення боргів, який вимагає комплексного підходу як на стадії досудового, так і судового врегулювання.

Етапи і терміни стягнення заборгованості

Процес стягнення боргів можна розмежувати на певні стадії, починаючи з моменту виникнення заборгованості і закінчуючи примусовим стягненням заборгованості в суді. Кожне підприємство самостійно визначає момент виникнення простроченої заборгованості та проведення подальших заходів з управління процесом стягнення заборгованості в суді або за домовленістю.

Врегулювання і судове стягнення заборгованості

Досудове врегулювання передбачає певні заходи компанії зі стягнення боргів, спрямовані на забезпечення простроченої заборгованості та збереження ділових відносин з партнерами, укладання угод про розстрочення заборгованості, передача векселів, надання застави, додаткових гарантій та інших забезпечень з боку боржника.

Значна кількість справ про примусове стягнення заборгованості в суді вирішується ще в першій інстанції за рахунок наданих боржником забезпечень на досудовій стадії, що дозволяє уникнути додаткових витрат для кредитора.

Наші послуги щодо стягнення заборгованості

Пропонуючи юридичні рішення, щодо стягнення заборгованості, ми докладаємо всіх зусиль для того, щоб мінімізувати строки стягнення заборгованості на будь-якій стадії процесу. У сферу наших послуг зі стягнення боргів входять:

  • досудове врегулювання питань стягнення боргів
  • судове стягнення заборгованості
  • стягнення заборгованості за цінними паперами
  • стягнення боргів при невиконанні угод про погашення заборгованості
  • стягнення заборгованості на стадії виконавчого провадження

Юристи компанії надають послуги зі стягнення заборгованості за договором у різних сегментах бізнесу, у сфері торгівлі та дистрибуції, виробництва, будівельної галузі, банківського сектору, страхування, сільського господарства.

Наш досвід щодо стягнення заборгованості

Ми надавали послуги з розробки внутрішніх положень компанії, які регулюють процедуру стягнення боргів, взаємодії структурних підрозділів компанії зі стягнення дебіторської заборгованості, підготовці необхідних документів для досудового погашення заборгованості.

Наші фахівці представляли інтереси національних та іноземних підприємств по судовому стягненню заборгованості в судах загальної юрисдикції, спеціалізованих,третейських та міжнародних судах.

Компанія «Центр Консалтингу» має значну практику судового стягнення заборгованості на всій території України і представляє інтереси клієнтів по стягненню боргів через свої представництва або партнерів, що знаходяться в різних регіонах.