Центр Консалтингу

Переоцінка активів по МСФЗ

До сфери послуг, які надає Центр Консалтингу, входить оцінка для цілей МСФЗ. Необхідність цієї оціночної діяльності зумовлена наступними обставинами. Для багатьох вітчизняних компаній перехід на МСФЗ стає актуальною задачею. Але на цьому шляху не уникнути ряду проблем, пов’язаних з принциповою відмінністю МСФЗ від національних стандартів звітності та гострим дефіцитом спеціалістів, компетентних в області МСФЗ. В цій ситуації найбільш надійним та ефективним рішенням буде звернення до досвідчених професіональних консультантів, які допоможуть швидко та ефективно перевести фінансову звітність в новий формат.

Міжнародні стандарти фінансової звітності орієнтовані на відображення об’єктивної інформації про поточний фінансовий стан компанії. Іншими словами, вони засновані на принципі прозорості. Тому в їх основі лежать дані про реальну, тобто справедливу (ринкову) вартість активів та зобов’язань. Ці дані потрібні як при формуванні вступного бухгалтерського балансу (при переході до МСФЗ), так і при відображенні основних фінансових операцій в процесі діяльності компанії (покупка та продаж активів, оцінка їх справедливої вартості з врахуванням договорів оренди та лізингу, при виборі моделі обліку тощо).

Переоцінка активів є одним з пріоритетних напрямків діяльності Центру Консалтингу. Ми володіємо глибоким досвідом в цій галузі, тому кожен наш клієнт отримує надійні гарантії високої якості виконання цієї послуги.

Слід також зазначити, що і в процесі господарської діяльності підприємства трапляються переоцінки активів. Підприємство має право самостійно приймати рішення щодо проведення такої переоцінки. Однак, враховуючи, що переоцінка має великий вплив на велику кількість параметрів господарської діяльності товариства, в тому числі на фінансовий стан та податкові зобов’язання, цю процедуру мають виконувати професіонали. Це пояснюється тим, що якісно проведена переоцінка активів дозволить наблизити балансову вартість майна до справедливої (ринкової), а також оптимізувати оподаткування, оскільки за умови переоцінки активів можна досягти оптимального співвідношення між податком на прибуток та податком на майно. Для збиткових підприємств це шанс зменшити податок на майно за рахунок зниження вартості основних засобів після проведення переоцінки. Високорентабельні компанії отримують нагоду зменшити базу податку на прибуток за рахунок підвищення амортизаційних відрахувань при збільшенні балансової вартості активів після їх переоцінки.

Наш досвід роботи з переоцінки активів:

  • ТОВ „Лотуре-Агро
  • ТОВ „Асканія Флора“
  • ТОВ „Агрофірма «Пролісок ЛТД»“
  • ТОВ „Рокитянський комбінат хлібопродуктів“
  • ТОВ „Коростенський м’ясокомбінат“ тощо.

Спеціалісти Центру Консалтингу професійно та якісно проводять оцінку активів для цілей МСФЗ. Компанія виконала ряд робіт з оцінки активів у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності, серед яких можна виділити ВАТ „Банк «Демарк»“, ВАТ „Страхова компанія «ТАС»“ для проведення міжнародного аудиту сумісно з компанією Deloitte & Touche.

Наші звіти відповідають міжнародним стандартам, а спеціалісти мають багаторічний досвід оцінки активів для цілей МСФЗ. Ми активно та успішно працюємо з великим та середнім бізнесом та маємо бездоганну репутацію, що являється головною гарантією якості наших послуг та високої кваліфікації наших експертів.