Центр Консалтингу

Оцінка землі

До перспективних напрямків оціночної діяльності Центра Консалтингу відноситься оцінка землі — унікального товару та одного з найвигідніших капіталовкладень. Актуальність цього напрямку визначена тим, що оцінка землі, як складова земельних правовідносин, служить основою формування ринку землі в Україні.

Визначення реальної вартості земельної власності необхідне при купівлі-продажу земельних ділянок, а також при здійсненні інших майнових операцій з земельними ділянками або правами на них з метою наступного використання та отримання прибутку.

При оцінці землі треба визначити або ринкову вартість права власності, або вартість права оренди земельної ділянки. У випадку визначення вартості права оренди ціна здебільшого залежить від повноважень орендатора, терміну дії права, обтяжень права оренди, прав інших осіб на об’єкт оцінки та цільове призначення (дозволеного використання) земельної ділянки.

Треба відзначити, якщо на земельній ділянці планується будівництво об’єктів нерухомості, його оцінка має враховувати стан підведених комунікацій та можливість під’єднання до існуючих мереж. Важливим фактором при оцінці ринкової вартості землі за умови забудови земельної ділянки покращеннями є дані інженерно-геологічних та інженерно-геодезичних досліджень, які дозволяють визначити склад, стан та властивості ґрунтів та дані про ситуацію та рельєф місцевості; ці дані необхідні для прогнозування можливого будівництва, а також витрат, пов’язаних з будівництвом на земельних ділянках.

Необхідно пам’ятати, що оцінка вартості земельних ділянок не є постійною величиною. Вона змінюється разом зі змінами всіх зазначених вище факторів. Тому виконана оцінка актуальна тільки на конкретну дату. При здійсненні нових угод оцінку треба проводити повторно.