Центр Консалтингу

Оцінка майнових комплексів

Одним з напрямків діяльності Центра Консалтингу є оцінка майнових комплексів. На даний момент оцінка майнових комплексів користується найбільшим попитом серед усіх видів оціночної діяльності. В першу чергу це зумовлено широтою спектру об’єктів оцінки, що класифікуються як майно.

Під майном розуміють такі об’єкти володіння та/або користування фізичними або юридичними особами, що мають корисні властивості. Оцінці підлягають майнові права конкретних осіб. Сукупність майнових прав юридичної особи на всі об’єкти, що задіяні у здійсненні підприємницької діяльності, утворюють майновий комплекс.

Треба відмітити, що оцінка майнового комплексу є найповнішим видом оцінки, до складу якого входить оцінка нерухомості, машин та устаткування, транспортних засобів, фінансових вкладень, нематеріальних активів та іншого. При оцінці певного майнового комплексу, окрім оцінки всіх його складових частин треба також враховувати так званий ефект синергії.

Звіт про оцінку майнового комплексу має велику вагу у спорах з податковою інспекцією, коли мова заходить про вірність та повноту нарахування податків. Такий звіт має статус офіційного документа доказового значення та може бути використаний в суді.

Окрім того, часто трапляються випадки оцінки майнових комплексів при оформленні договорів іпотеки, а також при здійсненні операцій купівлі-продажу. Не дивлячись на те, що покупець та продавець мають право самостійно визначити вартість (якщо інакше не передбачено законом), незалежна оцінка дозволить визначити реальний ціновий орієнтир (ринкову вартість) на об’єкт продажу на момент здійснення операції.

Наявність звіту незалежного оцінника дозволить засвідчити перед особами, чиїх інтересів може торкатися дана угода (акціонери підприємства, вища організація, державні органи), що операція купівлі-продажу була проведена сумлінно, кожен учасник операції діяв в інтересах своєї сторони та був поінформований про реальну кон’юнктуру ринку, реальну ринкову вартість об’єкта купівлі-продажу и вартість аналогічних об’єктів.

Спеціалісти нашої компанії мають великий досвід проведення оцінки майнових комплексів, серед яких можна виділити:

  • ВАТ „Коростенський м’ясокомбінат“
  • ВАТ „Рокитянський комбінат хлібопродуктів“
  • ВАТ „Агрофірма «Пролісок ЛТД»“
  • ТОВ „Асканія Флора“
  • ТОВ „Лотуре-Агро“ та інші

Відпрацьовані методики дозволяють оцінити майновий комплекс як складову частину діючого бізнесу в рамках підготовки до продажу, а також проведенні процедури due diligence з метою перевірки зазначеної продавцем ціни на адекватність. Ви також можете замовити комплексну послугу або окремий вид оцінки: нерухомості, устаткування, транспортних засобів, цінних паперів або нематеріальних активів. Навіть найскладнішу задачу ми вирішимо компетентно та якнайшвидше.