Центр Консалтингу

Рецензія оцінки (експертиза оцінки)

На даний момент рецензування звітів з оцінки набуває особливого значення. Основною причиною цього є, в першу чергу, необхідність перевірки компетентності спеціалістів, використаної методології (підходів та методів), процедур та, нарешті, висновку про вартість майна та результатів оцінки.

Центр Консалтингу пропонує вам проведення рецензування за наступними напрямками (спеціалізаціями) оцінки майна та майнових прав:

  • оцінка нерухомого майна, нерухомості, в тому числі експертна грошова оцінка земельних ділянок
  • оцінка машин та устаткування
  • оцінка дорожніх транспортних засобів
  • оцінка повітряних транспортних апаратів
  • оцінка судноплавних засобів
  • оцінка рухомих речей, окрім тих, що віднесені до машин, устаткування, дорожніх транспортних засобів, повітряних транспортних апаратів, судноплавних засобів та тих, що мають певну культурну цінність
  • оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, в тому числі права на об’єкти інтелектуальної власності
  • оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності

Спеціалісти нашої компанії мають багаторічний досвід практичної діяльності з рецензування звітів. Послуги проводяться на основі письмового запита (звернення). Результатом цього виду робіт є рецензія в письмовій формі, яка має повну юридичну силу.

Вартість послуг з рецензування обговорюється в кожному конкретному випадку та залежить від об’єкта оцінки та строку виконання замовлення.