Центр Консалтингу

Інтелектуальна власність

В умовах нестабільної економічної ситуації, боротьби з контрафактними товарами, нечесної конкуренції, розвитку сучасних технологій, сфера правової охорони інтелектуальної власності активно розвивається.

Наші спеціалісти ведуть успішну практику з захисту торгових марок, промислових зразків, винаходів, корисних моделей, літературних та художніх творів, комп’ютерних програм, комерційних таємниць та інших об’єктів інтелектуальної власності.

Актуальним питанням у нинішній ситуації є збільшення капіталу компанії за рахунок інтелектуальної власності. Ми проводимо комплексний аудит з метою виявлення об’єктів інтелектуальної власності та введення їх в господарський обіг компанії. Серед наших послуг у сфері інтелектуальної власності:

 • виявлення об’єктів права інтелектуальної власності бізнесу з метою відображення у бухгалтерському обліку та формування портфеля інтелектуальної власності
 • юридичний супровід введення інтелектуальної власності у господарський обіг
 • консультації з оподаткування операцій з нематеріальними активами

Патентно-інформаційні послуги та реєстрація:

 • проведення досліджень щодо подібності та тотожності торгових марок
 • дослідження патентної чистоти та новизни
 • патентування винаходів, корисних моделей, промислових зразків
 • реєстрація торгових марок, географічних вказівок, авторського права в Україні та інших державах
 • реєстрація ліцензійних договорів

Укладення правової документації:

 • ліцензійних договорів
 • договорів про передання виняткових прав
 • авторських договорів
 • договорів про створення об’єктів інтелектуальної власності
 • договорів про захист комерційної таємниці

Урегулювання суперечок у наступних випадках:

 • реалізація контрафактних товарів
 • нечесної конкуренції
 • неправомірного використання об’єктів інтелектуальної власності
 • порушення прав інтелектуальної власності
 • визначення збитків від порушення прав інтелектуальної власності
 • здійснення правових мір, направлених на припинення неправомірного використання об’єктів інтелектуальної власності

Патентні повірені нашої компанії представляють інтереси резидентів та нерезидентів у всіх організаціях, що входять в державну систему правової охорони інтелектуальної власності України.