Центр Консалтингу

Стажування оцінників

На базі Центру Консалтинг ви можете пройти стажування по напрямкам (спеціалізаціям) оцінки майна та майнових прав:

 • оцінка нерухомості, в тому числі експертна грошова оцінка земельних ділянок
 • оцінка машин та устаткування
 • оцінка наземних транспортних засобів
 • оцінка повітряного транспорту
 • оцінка суднохідного транспорту
 • оцінка рухомих речей, окрім тих, що відносяться до машин, обладнання, наземних транспортних засобів, повітряного транспорту, суднохідного транспорту та тих, що мають культурну цінність
 • оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, в тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності
 • оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності

Керівники стажування мають багаторічний досвід викладацької та практичної діяльності з оцінки майна та майнових прав. Стажування відбувається протягом одного року. Керівник стажування та стажер-оцінник разом складають програму та календарний план стажування. Програма стажування передбачає:

 • участь стажера-оцінника у роботі по написанню не менше двох звітів по напрямкам (спеціалізаціям) оцінки, у відповідності з якими проводилася базова підготовка стажера-оцінника
 • закріплення знань нормативно-правових актів по оцінці майна
 • опрацювання практичних навичок із використанням методичних підходів оцінки майна тощо

Керівник стажування після завершення терміну стажування видає стажеру-оціннику рекомендацію. Рекомендація підписується керівником стажування, завіряється печаткою суб'єкта оціночної діяльності та видається стажеру-оціннику разом з програмою стажування, календарним планом, звітом про виконання календарного плану та копіями звітів про оцінку майна, у виконанні яких приймав участь стажер-оцінник.