Центр Консалтингу

Оцінка інтелектуальної власності

Необхідність оцінки об’єктів інтелектуальної власності (ОІВ) пов’язана з орієнтацією економіки країни на інноваційний шлях розвитку та підвищенням ролі фактора інтелектуалізації в конкурентоспроможності бізнесу.

На даний момент добробут компанії визначається не матеріальною базою, не робочою силою і навіть не фінансами. В умовах ринкової економіки основним фактором успіху стає сукупність знань, котрими володіє компанія, тобто інтелектуальний капітал, основною складовою якого є інтелектуальна власність — права на результати творчої діяльності: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, географічні позначення, комерційні таємниці, комп’ютерні програми, бази даних, літературні та мистецькі твори, фонограми та відеограми тощо. Саме вони забезпечують конкурентоспроможність товарів та послуг та приносять бізнесу додатковий прибуток.

Інтелектуальний капітал — це знання, навички та виробничий досвід конкретних людей, а також нематеріальні активи, в тому числі права на винаходи, бази даних, програмні продукти, торгові марки та інші, які використовуються в господарській діяльності з метою максимізації прибутку.

Одним з найбільш пріоритетних та розвинених напрямків діяльності Центра Консалтингу є оцінка ОІВ та нематеріальних активів (НМА).

Вірна оцінка ринкової вартості інтелектуальної власності дозволяє:

 • примножити ринкову вартість компанії при оцінці НМА у сукупності з її іншими активами
 • збільшити розмір матеріальних збитків в разі незаконного використання ОІВ компанії третіми особами
 • зменшити податок на прибуток компанії
 • створити додатковий актив, що має окремий комерційний інтерес для третіх осіб

Оцінка ОІВ проводиться у наступних випадках:

 • купівля-продаж прав на ОІВ
 • майбутнє укладення ліцензійного договору та необхідність обґрунтувати розрахунки платежів за використання ОІВ
 • приватизація підприємств
 • ліквідація, банкрутство підприємств
 • надання ОІВ в якості закладу
 • використання ОІВ в якості складової частини франчайзингу
 • розділ майна між власниками підприємства
 • поглинання одного підприємства іншим та їх злиття
 • оцінка інвестиційних проектів, якщо в них заплановане використання ОІВ
 • внесення ОІВ в статутний капітал
 • страхування ОІВ
 • визначення долі економічного ефекту, що припадає на ОІВ при їх використанні у власному виробництві
 • розрахунок винагородження авторів ОІВ
 • оцінка НМА підприємства, що проводиться з метою внесення змін до фінансової звітності, уточнення бази, що оподатковується

Під нематеріальними активами слід розуміти активи, які не мають матеріально-речової структури. Такі активи часто фігурують в активах компаній і можуть приносити додатковий прибуток. Вартість нематеріальних активів відомих марок (брендів) може складати більше 50% всіх наявних активів, тому їх оцінка вельми важлива.

При оцінці нематеріальних активів мі виділяємо:

 • об’єкти авторського та суміжних прав
 • об’єкти промислової власності
 • інформацію, що являє собою комерційну таємницю
 • майнові права (права користування майном, землею, водними та іншими природними ресурсами, надрами)

Досвід роботи з оцінки ОІВ та НМА