Центр Консалтингу

Публікації

Проблеми охорони інтелектуальної власності від недобросовісної конкуренції в міжнародному бізнесі

Єременко А.В. // Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. Вип. 207: В 5 т. Том І. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2005.Досліджена специфіка дій недобросовісної конкуренції в умовах інтернаціоналізації бізнесу та торгівлі, а також їх вплив на організацію правового регулювання інтелектуальної власності Доведено, що ефективна охорона інтелектуальної власності від дії

Економічні аспекти обігу програмного забезпечення

Кияшко О., Дмитришин В., Березанська В. // Інтелектуальна власність, 2005.За загальним визначенням, яке прийняте в Цивільному кодексі України суб’єктами права інтелектуальної власності є творець (чи творці) об’єкта права інтелектуальної власності (автор, виконавець, винахідник, тощо) та інші особи, яким належать особисті майнові та (або) немайнові права інтелектуальної власності відповідно до законодавства

Еволюція концепції інтелектуальної власності: міжнародний аспект

Єременко А.В. // Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. Вип. 12. - К.: КНЕУ, 2004.Термін «інтелектуальна власність» не є новим, його було введено французьким законодавством кінця XVIII ст. і пов'язаний він з теорією природного права, відповідно до якого право автора на творчий результат є його природним правом і існує незалежно

Інтелектуальна власність в інформаційних системах та її правовий захист

Єременко А.В., Гавриш Т.В. // Автоматизовані системи керування та прибори автоматики. - Вип. 125. - Х.: ХНУРЕ, 2003.Розглядаються проблеми захисту прав інтелектуальної власності, що створюється в процесі розробки та експлуатації інформаційних систем. Даються практичні рекомендації щодо вибору найбільш діючих способів захисту в умовах розподілення інформаційних систем.1.    Проблема інтелектуальної власності в

Фактори інтернаціоналізації інтелектуальної власності

Єременко А.В. // Материали III Міжнародної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених "Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління". - К.: Агенство "Книга пам'яті України", 2004.Інтелектуальна власність з часу свого виникнення мала інтернаціональний характер і потребувала міжнародної координації відповідних національних законодавств в багатьох країнах. Інтернаціоналізація економіки пов'язана з появою бізнес-структур у виробництві,